پیگیری مراحل ثبت سند و پیگیری های مربوطه مانند شهرداری ، ادارات آب،برق،گاز و تلفن .ادارات راهنمایی رانندگی و ثبت پلاک و... توسط ما .شما فقط با بستن یک قرارداد وکالت  البته با تضمینات ارایه شده توسط شرکت مشاوره آس  ویترین خود را از مشکلات پروسه اداری خلاص میکنید و بقول مدیریت اجرایی کار خود را برون سپاری می کنید .شرکت مشاوره آس ویترین  حافظ منافع شما خواهد بود  و این مهمترین وظیفه ماست و نفع ما هم در گرو همین مسیله است