وکالت ( مدنی) غیر حقوقی ،قضایی

مهمترین خدمت شرکت ، وکیل شما بودن و دفاع از منافع شما می باشد. شما می توانید از کلی ترین مسایل زندگی خود و یا کوچکترین آ نها به شرطی که درگیر مسایل قضایی که در حوزه وکلای رسمی دادگستری می باشند، مسایل اداری و پروکسی های روتین و آزاردهنده اداری خود را خلاص کنید و به اصطلاح مدیران اجرایی کار خود را با دادن به مرجعی خارجی، برون سازی کرده باشید تا هم در زمان و موجودی خود و مسایل دیگر دور نگه دارید و با پرداخت همان هزینه موجود کار خود را در اصرع وقت  انجام شده تحویل بگیرید در حالی که منافع شما در آن بصورت حداکثری حفظ شده باشد.

 اموری چون پیگیری پرونده های در دفاتر رسمی ثبت اسناد و خدمات شهرداری و دارایی و امور مربوط به پرونده شما 

را میتوانید با وکالت دادن به ما، برون سپاری کنید و خود را از شر مشکلات آن دور نگه دارید و با آرامش کار خود را تحویل بگیرید.

 

خدمات دفتر ثبت اسناد

شهرداری و سازمان های اجرایی

فرمانداری ها

استانداری

دفاتر نمایندگان مجلس

دفاتر پلیس+10

دفاتر ثبت احوال

اداره دارایی

اداره کار و رفاه اجتماعی

اداره پست

اداره مخابرات